Characteristics of an electronic converter for supercapacitor charging

Characteristics of an electronic converter for supercapacitor charging

 

In the following article a converter, providing mutual work between photovoltaic system and energy storage elements have been studied. The converter provides the management of the energy flows to/from the supercapacitor battery. Simulation and experimental studies of the power part of the system has been made. The main characteristics of the studied converter are presented.

 

В работата е изследван преобразувател, осигуряващ съвместната работа на фотоволтаична система и елемент за съхранение на енергията – суперкондензатор. Той управлява енергийните потоци от и към суперкондезаторната батерия. Проведени са симулационни и експериментални изследвания на силовата част от системата. Построени и представени са основните характеристики на изследвания преобразувател.

 

Download PDF full text