Dimensioning and evaluation of the radio frequency spectrum

Dimensioning and evaluation of the radio frequency spectrum

 

Radio frequency spectrum is assumed as valuable resource in many articles and discussions. The Radio Frequency Spectrum (RFS) resource value is necessary to obtain comparison of communications systems efficiency. This resource has three physical dimensions: radiofrequency bandwidth, space and time. RFS has also quality characteristics: quality (purity) of the spectrum, RFS load the, RFS use (consumption), public and professional interest in the use of RFS.

 

Радиочестотният спектър (RFS) се разглежда в редица публикации като ценен естествен ресурс. Радиочестотният спектър е триизмерен ресурс: радиочестотна лента, пространство и време. RFS притежава качествени характеристики: качество (чистота) на спектъра, натоварване на RFS, използване (консумация) на RFS, публичен и професионален интерес към използването на RFS.

 

Download PDF full text