EBW technology of combined bandage of high-speed electric machine rotor

EBW technology of combined bandage of high-speed electric machine rotor

 

Welding technology for the high-speed rotor combined bandage made of dissimilar ferromagnetic and paramagnetic alloys is developed. The possibility of high-quality welded joints obtaining with the free weld root formation using the electron beam welding with the saw-edged beam scanning is shown. Metallographic researches and necessary mechanical tests of explored weld joints are performed. The possibility of weld joint strength raise up to 98% of 36NKhTYu alloy strength on account of heat treatment and contact hardening is shown.

 

Разработена е заваръчна технология на високо- скоростен роторен бандаж от различни феромагнитни и парамагнитни сплави. Показана е възможността за получаване на заваръчен шев с високо качество, със свободно формиран корен, ако се използва ЕЛЗ с пилообразно сканиране на лъча. Направени са металургични изследвания и необходимите механични тестове на изследваните заваръчни шевове. Показана е възможността за нарастване на якостта до 98% от якостта на 36NKhTYu сплав поради топлинната обработка и контактното затвърдяване.

 

Download PDF full text