Study of the elements of the photovoltaic system

Study of the elements of the photovoltaic system

 

In this paperwork has been made a study of the elements of an off-grid photovoltaic system for power supplying of telecommunication systems and telecommunication modules. The laboratory model is described. The bi-directional converter provides mutual work between a supercapacitor and a battery in the system. The stage of charge and discharge of the battery is managed by BMS. The working algorithms of the converters in the system are studied. The information-measuring system of the stand is realized by the software LabView.

 

В работата са изследвани елементи от автономна фотоволтаична система за захранване на телекомуникационни системи и устройства. Описан е стенд за изследване на системата. Двупосочен преобразувател осигурява съвместната работа на суперкондензатор и акумулаторна батерия в системата. Процесът на заряд и разряд на батерията се управлява от BMS. Изследвани са алгоритми на работа на преобразувателите в системата. Информационно измервателната система на стенда е реализирана със софтуера LabView.

 

Download PDF full text